59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Napisz, których postaci historycznych dotyczą poszczególne opisy.

Rozwiązanie: