4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu. Następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: