58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Rozwiązanie: