54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji. Następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: