53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu. Następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: