52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej podział państwa Franków w wyniku traktatu w Verdun. Następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: