47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Przeczytaj fragment wstępu do Kodeksu Justyniana. Następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: