45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Wykreśl co drugą literę w diagramie. Pozostałe litery utworzą hasło. Zapisz je w wyznaczonym miejscu i wyjaśnij jego znaczenie.

Rozwiązanie: