4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Napisz na podstawie zamieszczonej ilustracji, jakie cztery korzyści dawał pierwszym ludziom ogień.

Rozwiązanie: