17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom. Następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: