16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Przeczytaj tekst opisujący miejsce zamieszkane przez greckich bogów. Następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: