15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Wykreśl co drugą literę w diagramie. Pozostałe litery utworzą hasło. Zapisz je w wyznaczonym miejscu i wyjaśnij jego znaczenie.

Rozwiązanie: