12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu. Następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: