11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Wykreśl z diagramu cztery wyrazy związane ze starożytną Grecją. Pozostałe litery utworzą hasło główne. Zapisz otrzymany wyraz i wyjaśnij jego znaczenie

Rozwiązanie: