10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Połącz każde pojęcie z właściwym wyjaśnieniem. Jedno z nich jest niepotrzebne.

Rozwiązanie: