8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Połącz portret Jeana Frarn;:ois Champolliona z określeniami dotyczącymi tej postaci.

Rozwiązanie: