4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej Azję w starożytności. Następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: