4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Uporządkuj podane wydarzenia z dziejów Izraelitów w kolejności chronologicznej. W tym celu wpisz w wyznaczone miejsca cyfry od 1 do 6.

Rozwiązanie: