108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 121 122 123

Wstaw znak „X” w wyznaczone miejsca przy zdaniach dotyczących Kazimierza Jagiellończyka.

Rozwiązanie: