103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115 116 117 118 119 120 121 122 123

Zapoznaj się z fragmentami aktu unii w Krewie. Następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: