4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Uzupełnij zdania. Spośród wyrazów i wyrażeń wybierz właściwe, a następnie odpowiednio je odmień. Jedno z nich jest niepotrzebne.

Rozwiązanie: