92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Przeczytaj fragment Kroniki polskiej Galla Anonima. Następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: