90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Opisz zakres władzy panującego w państwie pierwszych Piastów

Rozwiązanie: