4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Wpisz w wyznaczone miejsca nazwy właściwych grup społecznych starożytnego Egiptu przedstawionych na ilustracjach. Następnie napisz, czym te grupy się zajmowały.

Rozwiązanie: