69 72 79 86 88 90 91

Wyjaśnij swoimi słowami na czym polega skomplikowana konstrukcja podmiotu lirycznego w hymnie Dies iare, o której pisze Jan Józef Lipski. Czym jest kolektywna świadomość?

Rozwiązanie:

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter.

ISBN

978-83-267-4045-9

Rodzaj książki

Podręcznik