275 276 277 281 283 284 285 288 289 290

a)Wyjaśnij, na czym polega tytanizm obecny w sonecie Poczucie Pełni Leopolda Staffa

b) Które z założeń z filozofii Fryderyka Nietzschego są realizowane w wierszu Leopolda Staffa? Swoją odpowiedź uzasadnij

Rozwiązanie:

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter.

ISBN

978-83-267-4045-9

Rodzaj książki

Podręcznik