275 276 277 281 283 284 286 288 289 290

a) Hymn Święty Boże, Święty Mocny wchodzi w skład cyklu zatytułowanego Ginącemu światu. Wyjaśnij, co oznacza tytuł cyklu. Odwołaj się do podanego utworu i innego znanego Ci

hymnu Jana Kasprowicza Dies irae.

b) Sformułuj dwa argumenty, którymi potwierdzisz, że w hymnie Święty Boże, Święty Mocny

obecne są elementy ekspresjonizmu. Każdy argument zilustruj przykładami z tekstu.

c)Uzasadnij, że wiersz Jana Kasprowicza jest reinterpretacją cytowanego poniżej średniowiecznego hymnu ku czci Trójcy świętej

Rozwiązanie:

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter.

ISBN

978-83-267-4045-9

Rodzaj książki

Podręcznik