272 273 275 276 277 281 284 285 286 288 289 290

Znajdź w tekście Justyny Gorzkiewicz dwie pary przeciwstawnych określeń charakteryzujących dekadentyzm. Uzasadnij, że stanowiły one podstawę wywodu autorki opartego na kontekście.

Rozwiązanie:

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter.

ISBN

978-83-267-4045-9

Rodzaj książki

Podręcznik