265 266 267 269 270 271 272 273 276 277 281 283 284 285 286

Wypisz z tekstu wszystkie rzeczowniki wraz z przymiotnikami, które odnoszą się do jesieni. Podziel rzeczowniki na konkretne i abstrakcyjne. Zadanie wykonaj w zeszycie.

Wyjaśnij, jakie znaczenie dla budowania obrazu jesieni ma użycie w podanym fragmencie powieści dwóch rodzajów rzeczowników

Rozwiązanie:

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter.

ISBN

978-83-267-4045-9

Rodzaj książki

Podręcznik