259 260 262 263 265 266 267 269 271 272 273 275 276 277 281

Uzupełnij w zeszycie tabelę. Wypisz z obu tekstów po jednym zdaniu lub sformułowaniu, które zilustruje użycie pojęcia dekadentyzm w znaczeniu potocznym i naukowym.

Rozwiązanie:

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter.

ISBN

978-83-267-4045-9

Rodzaj książki

Podręcznik