251 252 254 255 256 257 259 262 263 265 266 267 269 270 271

Przeczytaj wiersz Gwiazda: Hymny Ryszarda Krynickiego

a)Uzasadnij, że wiersz Ryszarda Krynickiego wpisuje się w założenia prezentowane przez Jana Tomkowskiego, który stwierdza, że już w epoce Młodej Polski dzieło sztuki jest traktowane jako instrument służący wyrażaniu nastrojów oraz jako techniczna i bez osobowa konstrukcja.

b) rozstrzygnij, czy utwór Ryszarda Krynickiego może stanowić współczesną kontynuację nastrojów dekadenckich dominujących na przełomie XIX i XX stulecia. W uzasadnieniu odwołaj się do wybranych utworów poetów Młodopolskich. Zadanie wykonaj w zadanie w zeszycie

Rozwiązanie:

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter.

ISBN

978-83-267-4045-9

Rodzaj książki

Podręcznik