243 244 245 246 247 251 252 254 255 256 257 259

Wypisz z tekstu wyrazy i sformułowanie, które wiążą się z negatywnymi zjawiskami zachodzącymi w świecie. Jaki obraz epoki wyłania się z utworów w związku z obecnym w nim słownictwem? Zadanie wykonaj w zeszycie.

Rozwiązanie:

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter.

ISBN

978-83-267-4045-9

Rodzaj książki

Podręcznik