243 244 245 246 248 251 252 254 255 256 257

 Określ, jaki charakter ma wypowiedź podmiotu lirycznego w kolejnych strofach utworu. Wyjaśnij, czemu służy takie zróżnicowanie wypowiedzi w tekście.

Rozwiązanie:

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter.

ISBN

978-83-267-4045-9

Rodzaj książki

Podręcznik