243 245 246 247 248 251 252 254 255

Przeczytaj temat szkicu krytycznego i wykonaj zadania. Wolność to źródło prawdziwej siły człowieka. Rozważ problem wolności jako największej wartości, jaką mamy. W uzasadnieniu swojego stanowiska odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz kontekstów.

a) Zgromadź słownictwo synonimiczne wyrazu wolność.

b) Zredaguj wstępny akapit, w którym rozważysz problem wolności i sformułujesz tezę lub hipotezę.

Rozwiązanie:

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter.

ISBN

978-83-267-4045-9

Rodzaj książki

Podręcznik