232 244 245 246 247 248 251 252 254

Wypisz z podanego fragmentu środki językowe, które budują spójność wypowiedzi. Zadanie wykonane w zeszycie.

 

Rozwiązanie:

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter.

ISBN

978-83-267-4045-9

Rodzaj książki

Podręcznik