229 230 231 243

Przeczytaj przeczytaj poniższy wiesz Stanisława Barańczaka. Następnie wykonaj polecenia:

a)wyobraź sobie, że bohater wiersza naprawdę wygłasza tekst naukowy na przykład referat na temat kondycji współczesnej mu epoki. Jaką wartość merytoryczną mojego wystąpienia? Jakie błędy popełnia na poziomie języka, a jakie na poziomie komunikacji niewerbalnej?

b)Biorąc pod uwagę sens utworu, odpowiedz na pytanie, co jest przyczyną błędów popełnionych przez bohatera

c)zastanów się, jakie wyzwania stawia przed ludzkością XXI wiek, i Napisz poprawny wstęp do referatu na ten temat

Rozwiązanie:

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter.

ISBN

978-83-267-4045-9

Rodzaj książki

Podręcznik