229 230 232

Przeczytaj fragment referatu Anny Kawuli i Ewy Zawiszy wygłoszonego w ramach 24.Sympozjum człowiek– media– edukacja, katedra technologii i mediów edukacyjnych Uniwersytetu pedagogicznego w Krakowie, następnie wykonuje polecenia;

a)powiedz, w których fragmentach tekstu autorki przedstawiają: tezę i zakres tematyczny referatu

b)swoimi słowami sformułuj wstawioną tezę

c)jaką funkcję pełni ostatnie zdanie pierwszego akapitu

d)przytoczonej wypowiedzi odnajdź cechy języka referatu

Rozwiązanie:

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter.

ISBN

978-83-267-4045-9

Rodzaj książki

Podręcznik