195 196 197 199

Przeanalizuj podane niżej przykłady tekstów pochodzących ze złotych myśli i sentencji Sławomira Mrożka i wykonaj zadania:

a) Odpowiedz, w jaki sposób zostały utworzone podkreślone wyrazy i Jak wpłynęły na sens tekstu

b) Wyjaśnij znaczenie przezwiska i uzasadnij jego użycie:

 przezwisko wśród Literatów “ty brudnopisie!”

c) Omów, na czym polega gra słów w poniższym tekście i jakie mają znaczenie użyte w nim zaimki 

Rozwiązanie:

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter.

ISBN

978-83-267-4045-9

Rodzaj książki

Podręcznik