186 195 197 198 199

Znajdź w przytoczonych fragmentach czasowniki. Następnie wykonaj zadania.

a) Odpowiedz, w jakich formach gramatycznych występują czasowniki.

b) Określ, czy czasowniki nazywają czynności, czy stany.

c) Który z powyższych fragmentów jest dynamiczny, a który statyczny? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Rozwiązanie:

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter.

ISBN

978-83-267-4045-9

Rodzaj książki

Podręcznik