118 119 121 122 123

 W przytoczonym fragmencie znajdź te wypowiedzi narratora, które są realistycznym opisem świata przedstawionego, oraz te, w których pojawiają się elementy impresjonistyczne. Omów różnice między tymi konwencjami.

Rozwiązanie:

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter.

ISBN

978-83-267-4045-9

Rodzaj książki

Podręcznik