87 89 90 91 93 101 102 103 104 105 106 107

Jaką funkcję pełniła muzyka w społecznościach pierwotnych, a jaką pełni dzisiaj? Poszukajcie w dostępnych źródłach informacji na ten temat.  

Rozwiązanie: