82 83 87 89 90 91 96 101 102 103 104

Uzupełnij plan zdarzeń ukazanych w przytoczonym fragmencie utworu. Zachowaj formę równoważników zdań.  

 

Rozwiązanie: