70 71 72 73 74 77 80 82 83 87 89 90 91

Przypomnij, jacy znani pisarze musieli wybrać życie na emigracji. W jaki sposób wyrazili w swojej twórczości tęsknotę za ojczyzną? 

Rozwiązanie:
Czesław Miłosz swoją tęsknotę za ojczyzną wyraża za pomocą wspomnień....
Pokaż więcej...