68 69 70 71 72 73 74 80 81 82 83 87

Ustal kolejność, w jakiej występują w przytoczonym fragmencie wymienione opisy.  

Rozwiązanie: