62 64 65 68 69 70 71 72 74 77 80 81 82 83

Uporządkuj informacje o Jacku Soplicy przed przemianą i po niej. W tym celu przerysuj do zeszytu tabelę i ją uzupełnij.  

Rozwiązanie: