61 62 64 65 68 69 70 71 73 74 77 80 81 82 83

Określ czas i miejsce akcji Pana Tadeusza. Zapisz w zeszycie cytaty potwierdzające Twoją opinię.  

Rozwiązanie: