57 58 61 62 64 65 69 70 71 72 73 74 77

Określ, co jest tematem utworu.  

Rozwiązanie: