43 44 45 46 47 48 49 50 56 57 58 61 62 64 65

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe. 

Rozwiązanie: