39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 56 57 58 61

Jakimi czasownikami pokrewnymi do podkreślonych wyrazów należy uzupełnić zdania? Zapisz te czasowniki w zeszycie. Każdy z nich powinien rozpoczynać się przedrostkiem z-, s- lub ś.

 

Rozwiązanie: