38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 54 56 57 58

Przekształć podane zdania tak, aby partykuła by znalazła się po podkreślonych wyrazach. Zadanie wykonaj w zeszycie. 

Rozwiązanie: